จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 24/01/2561 16:20 ปกติ 1173.30 0.44 2672.66 0.26
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 24/01/2561 16:15 ปกติ 11.51 0.42 43.63 -0.50
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 24/01/2561 16:15 ปกติ 11.03 0.45 52.51 0.32
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 24/01/2561 16:20 ปกติ 9.34 0.23 41.14 -0.47
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4 24/01/2561 16:20 ปกติ 8.96 0.18 50.34 -0.37
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขน 24/01/2561 16:15 ปกติ 6.54 0.49 21.25 -0.76
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนวัดเทวสุนทร 24/01/2561 16:10 ขัดข้อง 5.89 0.21 27.76 1.29
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 24/01/2561 16:20 ปกติ 5.01 0.18 28.01 -0.09
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 24/01/2561 16:20 ปกติ 4.57 0.10 44.39 0.46
FW.PKN.01 คลองพระโขนง คลองพระโขนง-วัดสะพาน 19/04/2560 10:00 ขัดข้อง 0.00 -1.00 0.00 0.00
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 24/01/2561 16:15 ปกติ 0.00 0.00 10.81 0.07
FW.K3W.01 คลองสองตะวันตก คลองสามตะวันตก 24/01/2561 16:20 ปกติ 0.00 0.00 29.32 0.19
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 24/01/2561 16:15 ปกติ 0.00 0.00 12.94 0.08
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 24/01/2561 16:20 ปกติ 0.00 0.00 18.00 -0.22
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 24/01/2561 16:20 ปกติ 0.00 0.00 24.74 -0.18
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 24/01/2561 16:15 ปกติ 0.00 0.00 29.52 -0.91
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 24/01/2561 16:15 ปกติ 0.00 0.00 35.40 0.60
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 24/01/2561 16:15 ปกติ 0.00 0.00 6.33 0.65
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 24/01/2561 16:20 ปกติ 0.00 0.00 2.25 0.73
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 24/01/2561 16:15 ปกติ 0.00 0.00 75.27 0.59
FW.BKN.01 คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกน้อย 13/09/2560 13:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 24/01/2561 01:35 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKA.01 คลองบางเขน คลองบางเขนใหม่ 24/01/2561 16:20 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.RM8.02 แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา 24/01/2561 16:15 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 24/01/2561 16:15 ปกติ 0.00 0.00 7.22 0.27
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 24/01/2561 16:20 ปกติ 0.00 0.00 101.00 -0.20
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ 24/01/2561 16:20 ปกติ 0.00 0.00 22.00 -0.26
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 24/01/2561 16:15 ปกติ 0.00 0.00 30.09 0.38
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 24/01/2561 16:20 ปกติ 0.00 0.00 32.77 0.16
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 24/01/2561 16:20 ปกติ -0.37 -0.04 9.89 -0.41
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 24/01/2561 16:20 ปกติ -1.47 -0.09 23.19 -0.21