จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
เขต
ขัดข้อง สถานี
ขัดข้องชั่วคราว สถานี
อัตราการไหลปกติ สถานี
สถานีทั้งหมด สถานี
ปิดระบบเนื่องจากมีการก่อสร้างเขื่อน สถานี
สถานีที่กำลังปรับปรุง สถานี
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./ วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 05/12/2566 11:20 ปกติ 19.96 0.33 73.15 -0.35
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 05/12/2566 11:20 ปกติ 9.35 0.14 67.29 -0.31
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 05/12/2566 11:15 ปกติ 8.67 0.33 40.94 0.04
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 05/12/2566 11:20 ปกติ 8.29 0.53 22.89 -0.23
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 05/12/2566 11:20 ปกติ 7.97 0.27 76.57 0.64
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 05/12/2566 11:20 ปกติ 7.41 0.27 27.91 -0.34
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 05/12/2566 11:20 ปกติ 5.33 0.10 52.30 -0.25
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 05/12/2566 11:20 ปกติ 3.01 0.14 28.99 -0.07
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 05/12/2566 11:20 ปกติ 2.83 0.13 28.59 -0.09
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 05/12/2566 11:20 ปกติ 0.00 0.00 12.11 0.16
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 05/12/2566 11:20 ปกติ 0.00 0.00 31.71 0.34
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 05/12/2566 11:15 ปกติ 0.00 0.00 21.00 -0.04
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 05/12/2566 11:20 ปกติ 0.00 0.00 27.33 -0.02
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 05/12/2566 11:20 ปกติ 0.00 0.00 27.94 -1.05
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 05/12/2566 11:15 ปกติ 0.00 0.00 39.77 0.85
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 05/12/2566 11:15 ปกติ 0.00 0.00 6.39 0.67
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 05/12/2566 11:15 ปกติ 0.00 0.00 2.32 0.81
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 05/12/2566 11:15 ปกติ 0.00 0.00 76.16 1.04
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 05/12/2566 11:15 ปกติ 0.00 0.00 7.61 -1.85
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 05/12/2566 11:20 ปกติ 0.00 0.00 49.73 -0.14
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 05/12/2566 11:20 ปกติ 0.00 0.00 9.25 0.41
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 05/12/2566 11:20 ปกติ 0.00 0.00 102.00 -0.16
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 05/12/2566 11:20 ปกติ 0.00 0.00 36.96 0.68
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 05/12/2566 11:15 ปกติ -7.41 -0.44 24.41 -0.13
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 05/12/2566 11:20 ปกติ -10.57 -0.19 55.93 -0.51
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 05/12/2566 11:20 ปกติ -2161.18 -0.72 2997.47 1.12