จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 24/06/2561 21:05 ปกติ 8.33 0.34 52.51 0.32
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 24/06/2561 21:05 ปกติ 7.80 0.19 40.42 -0.52
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 24/06/2561 21:05 ปกติ 7.30 0.29 40.57 -0.68
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4 24/06/2561 21:10 ปกติ 7.28 1.70 42.80 -0.67
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 24/06/2561 21:10 ปกติ 1.71 0.08 22.18 -0.32
FW.PKN.01 คลองพระโขนง คลองพระโขนง-วัดสะพาน 19/04/2560 10:00 ขัดข้อง 0.00 -1.00 0.00 0.00
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 24/06/2561 21:05 ปกติ 0.00 0.00 8.21 -0.11
FW.K3W.01 คลองสองตะวันตก คลองสามตะวันตก 24/06/2561 21:05 ปกติ 0.00 0.00 26.99 0.04
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 24/06/2561 21:10 ปกติ 0.00 0.00 8.25 -0.10
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 24/06/2561 21:10 ปกติ 0.00 0.00 16.00 -0.30
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 24/06/2561 21:10 ปกติ 0.00 0.00 23.45 -0.26
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 24/06/2561 21:05 ปกติ 0.00 0.00 29.74 -0.89
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 24/06/2561 21:05 ปกติ 0.00 0.00 28.77 0.20
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 24/06/2561 21:05 ปกติ 0.00 0.00 5.16 0.24
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 24/06/2561 21:05 ปกติ 0.00 0.00 1.86 0.30
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 24/06/2561 21:05 ปกติ 0.00 0.00 64.60 0.18
FW.BKN.01 คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกน้อย 13/09/2560 13:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKA.01 คลองบางเขน คลองบางเขนใหม่ 02/05/2561 09:50 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขน 24/06/2561 21:05 ปกติ 0.00 0.00 29.61 -0.12
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนวัดเทวสุนทร 24/06/2561 21:10 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.RM8.02 แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา 01/05/2561 10:35 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 24/06/2561 21:10 ปกติ 0.00 0.00 21.43 -0.33
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 24/06/2561 21:10 ปกติ 0.00 0.00 4.94 0.05
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 24/06/2561 21:10 ปกติ 0.00 0.00 98.00 -0.29
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ 24/06/2561 21:10 ปกติ 0.00 0.00 20.00 -0.40
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 18/06/2561 12:00 ขัดข้อง 0.00 0.00 8.81 -0.48
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 24/06/2561 21:05 ปกติ 0.00 0.00 25.99 0.19
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 24/06/2561 21:10 ปกติ 0.00 0.00 21.83 -0.16
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 14/06/2561 09:05 ขัดข้อง -1.15 -0.03 42.42 0.37
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 24/06/2561 21:10 ปกติ -15.84 -0.24 65.98 -0.71
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 24/06/2561 21:10 ปกติ -134.55 -0.05 2691.09 0.35