จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
สถานะขัดข้อง
สถานะปกติ
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 23/03/2561 19:40 ปกติ 12.12 0.49 39.73 -0.73
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 30/10/2560 10:20 ขัดข้อง 8.02 0.25 27.97 -0.49
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 23/03/2561 19:45 ปกติ 6.22 0.15 40.93 -0.48
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนวัดเทวสุนทร 23/03/2561 19:20 ขัดข้อง 2.88 0.19 15.23 -0.50
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 23/03/2561 19:45 ปกติ 2.74 0.12 22.09 -0.33
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขน 23/03/2561 19:40 ปกติ 2.15 0.26 12.49 -1.43
FW.PKN.01 คลองพระโขนง คลองพระโขนง-วัดสะพาน 19/04/2560 10:00 ขัดข้อง 0.00 -1.00 0.00 0.00
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 23/03/2561 19:40 ปกติ 0.00 0.00 6.33 -0.24
FW.K3W.01 คลองสองตะวันตก คลองสามตะวันตก 23/03/2561 19:45 ปกติ 0.00 0.00 25.32 -0.07
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 23/03/2561 19:40 ปกติ 0.00 0.00 6.12 -0.22
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 23/03/2561 19:45 ปกติ 0.00 0.00 15.00 -0.40
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 23/03/2561 19:45 ปกติ 0.00 0.00 22.00 -0.35
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 23/03/2561 19:40 ปกติ 0.00 0.00 27.61 -1.08
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 23/03/2561 19:40 ปกติ 0.00 0.00 35.57 0.61
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 23/03/2561 19:40 ปกติ 0.00 0.00 6.36 0.66
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 23/03/2561 19:40 ปกติ 0.00 0.00 2.26 0.74
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 23/03/2561 19:40 ปกติ 0.00 0.00 75.79 0.61
FW.BKN.01 คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกน้อย 13/09/2560 13:10 ขัดข้อง 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 23/03/2561 19:40 ปกติ 0.00 0.00 66.94 0.76
FW.BKA.01 คลองบางเขน คลองบางเขนใหม่ 23/03/2561 19:45 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.RM8.02 แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา 23/03/2561 19:40 ปกติ 0.00 0.00 0.00 0.00
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 23/03/2561 19:45 ปกติ 0.00 0.00 20.72 -0.38
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 23/03/2561 19:40 ปกติ 0.00 0.00 4.84 0.04
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 23/03/2561 19:45 ปกติ 0.00 0.00 95.00 -0.36
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ 23/03/2561 19:45 ปกติ 0.00 0.00 19.00 -0.47
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร. คลองลาดพร้าว 23/03/2561 19:45 ปกติ 0.00 0.00 8.32 -0.52
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 23/03/2561 19:40 ปกติ 0.00 0.00 22.97 0.05
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 23/03/2561 19:45 ปกติ 0.00 0.00 22.44 -0.14
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมประชากร ตอนซอยประชาชื่น 4 แยก 1-4 23/03/2561 19:45 ปกติ -0.05 0.00 46.43 -0.53
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 23/03/2561 19:45 ปกติ -0.27 0.00 67.79 -0.64
FW.PSC.01 คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ตอนคลองมหาศร 23/03/2561 11:15 ขัดข้อง -0.93 -0.02 44.31 0.45
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 23/03/2561 19:45 ปกติ -926.23 -0.34 2748.44 0.64