จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
เขต
ขัดข้อง สถานี
ขัดข้องชั่วคราว สถานี
อัตราการไหลปกติ สถานี
สถานีทั้งหมด สถานี
ปิดระบบเนื่องจากมีการก่อสร้างเขื่อน สถานี
สถานีที่กำลังปรับปรุง สถานี
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./ วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 25/05/2567 13:55 ปกติ 2233.01 0.86 2611.71 -0.71
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 25/05/2567 13:55 ปกติ 22.81 0.37 74.84 -0.29
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 25/05/2567 13:55 ปกติ 21.62 0.32 67.34 -0.49
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 25/05/2567 13:55 ปกติ 14.54 0.43 28.14 -0.52
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 25/05/2567 13:55 ปกติ 9.37 0.33 73.71 0.53
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 25/05/2567 13:55 ปกติ 7.03 0.17 40.86 -0.78
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 25/05/2567 13:55 ปกติ 6.88 0.27 25.05 -0.51
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 25/05/2567 13:55 ปกติ 5.61 0.23 39.22 -0.76
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 25/05/2567 13:55 ปกติ 3.19 0.15 28.02 -0.13
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 25/05/2567 13:55 ปกติ 2.00 0.04 52.59 -0.74
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 25/05/2567 13:55 ปกติ 1.61 0.17 11.75 0.74
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 25/05/2567 13:55 ปกติ 1.27 0.10 14.79 0.18
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 25/05/2567 13:55 ปกติ 0.00 0.00 27.00 0.23
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 25/05/2567 13:55 ปกติ 0.00 0.00 31.21 0.22
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 25/05/2567 13:55 ปกติ 0.00 0.00 25.59 -1.26
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 25/05/2567 13:55 ปกติ 0.00 0.00 36.73 0.68
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 25/05/2567 13:55 ปกติ 0.00 0.00 6.11 0.57
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 25/05/2567 13:55 ปกติ 0.00 0.00 2.29 0.77
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 25/05/2567 13:55 ปกติ 0.00 0.00 33.16 -0.27
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 25/05/2567 13:55 ปกติ 0.00 0.00 8.88 -1.74
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 25/05/2567 13:55 ปกติ 0.00 0.23 - -0.38
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 25/05/2567 13:55 ปกติ 0.00 0.00 13.73 0.68
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 25/05/2567 13:55 ปกติ 0.00 0.00 107.00 -0.02
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 25/05/2567 13:55 ปกติ 0.00 0.00 25.32 -0.07
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 25/05/2567 13:55 ปกติ 0.00 0.00 45.90 1.04
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 25/05/2567 13:50 ปกติ 0.00 0.00 36.96 0.26
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 25/05/2567 13:55 ปกติ 0.00 0.00 73.30 0.67
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 25/05/2567 13:55 ปกติ -5.69 -0.30 27.45 0.07