กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งกรุงเทพฯ
 
FE01 : ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 0.06 0.00
FE02 : ประตูระบายน้ำคลองลำหม้อแตก
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 0.43 0.00
FE03 : ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 0.76 0.00
FE04 : ประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 0.00 0.00
FE05 : ประตูระบายน้ำคลองสามตะวันตก
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 0.47 0.00
FE06 : ประตูระบายน้ำคลองสองตะวันตก
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 0.00 0.00
FE07 : ประตูระบายน้ำคลองสามวา
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 -0.01 0.00
FE08 : ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 -0.06 0.00
FE09 : ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ-มีนบุรี
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 -0.03 0.00
FE10 : ประตูระบายน้ำคลองบึงขวาง
28-07-2560 09:35
-0.23 4.15 -0.01 6397.86
FE11 : ประตูระบายน้ำลาดกระบัง
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 -0.28 0.00
FE12 : สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 -1.18 0.00
FE13 : สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ
28-07-2560 09:35
0.39 9.17 -0.82 10968.00
FE14 : สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 -1.98 0.00
FE19 : สถานีพระโขนงใหม่
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 0.00 0.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 17,366 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งธนบุรี
 
FW01 : ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 0.52 0.00
FW02 : ประตูระบายน้ำคลองซอย
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 0.65 0.00
FW03 : ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 0.85 0.00
FW04 : ประตูระบายน้ำคลองควาย
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 0.75 0.00
FW05 : สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี
28-07-2560 09:35
0.19 4.51 -0.33 5376.00
FW06 : สถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 0.65 0.00
FW07 : สถานีคลองบางกอกน้อย
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 0.00 0.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 5,376 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำอื่นๆ
 
FC01 : สถานีพระราม 8(1)
28-07-2560 09:35
0.00 0.00 0.00 0.00
FC02 : สถานีพระราม 8(2)
28-07-2560 09:35
0.88 1943.05 13.63 582914.98
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 582,915 ลบ.ม.
หมายเหตุ :
: สถานะระบบปกติ
: สถานะระบบขัดข้อง
: สถานการณ์น้ำปกติ
: สถานการณ์น้ำเฝ้าระวัง
: สถานการณ์น้ำวิกฤติ
ลิขสิทธิ์ © 2012 กองสารสนเทศสำนักการระบายน้ำ : Department of Drainage And Sewerage
ที่มา : กองสารสนเทศระบายน้ำ