กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งกรุงเทพฯ
 
FE01 : ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 -0.21 0.00
FE02 : ประตูระบายน้ำคลองลำหม้อแตก
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 -0.17 861.00
FE03 : ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 -0.22 118662.00
FE04 : ประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 0.00 0.00
FE05 : ประตูระบายน้ำคลองสามตะวันตก
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 -0.11 32991.00
FE06 : ประตูระบายน้ำคลองสองตะวันตก
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 0.00 0.00
FE07 : ประตูระบายน้ำคลองสามวา
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 -0.52 0.00
FE08 : ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 -0.55 15201.00
FE09 : ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ-มีนบุรี
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 -0.52 0.00
FE10 : ประตูระบายน้ำคลองบึงขวาง
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 -0.56 213725.13
FE11 : ประตูระบายน้ำลาดกระบัง
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 -0.61 118191.00
FE12 : สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 0.00 0.00
FE13 : สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ
26-04-2560 22:35
0.40 11.41 -0.36 539328.00
FE14 : สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 -0.43 0.00
FE19 : สถานีพระโขนงใหม่
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 0.00 0.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 1,038,959 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งธนบุรี
 
FW01 : ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 0.34 101415.00
FW02 : ประตูระบายน้ำคลองซอย
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 0.24 0.00
FW03 : ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 0.32 0.00
FW04 : ประตูระบายน้ำคลองควาย
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 0.00 0.00
FW05 : สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 0.00 0.00
FW06 : สถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 0.00 0.00
FW07 : สถานีคลองบางกอกน้อย
26-04-2560 22:35
-0.13 1760.93 5.46 528279.64
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 629,695 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำอื่นๆ
 
FC01 : สถานีพระราม 8(1)
26-04-2560 22:35
0.00 0.00 0.00 0.00
FC02 : สถานีพระราม 8(2)
26-04-2560 22:35
0.95 1990.12 13.09 597036.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 597,036 ลบ.ม.
หมายเหตุ :
: สถานะระบบปกติ
: สถานะระบบขัดข้อง
: สถานการณ์น้ำปกติ
: สถานการณ์น้ำเฝ้าระวัง
: สถานการณ์น้ำวิกฤติ
ลิขสิทธิ์ © 2012 กองสารสนเทศสำนักการระบายน้ำ : Department of Drainage And Sewerage
ที่มา : กองสารสนเทศระบายน้ำ