กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งกรุงเทพฯ
 
FE01 : ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้
25-03-2560 14:40
0.33 3.12 -0.15 59670.00
FE02 : ประตูระบายน้ำคลองลำหม้อแตก
25-03-2560 14:40
0.74 2.52 0.04 49638.00
FE03 : ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์
25-03-2560 14:40
0.00 0.00 0.00 0.00
FE04 : ประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก
25-03-2560 14:40
0.00 0.00 0.00 0.00
FE05 : ประตูระบายน้ำคลองสามตะวันตก
25-03-2560 14:40
0.28 0.08 -0.12 1608.00
FE06 : ประตูระบายน้ำคลองสองตะวันตก
25-03-2560 14:40
0.00 0.00 0.00 0.00
FE07 : ประตูระบายน้ำคลองสามวา
25-03-2560 14:40
0.16 2.02 -0.50 38799.00
FE08 : ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง
25-03-2560 14:40
0.39 3.36 -0.52 64512.00
FE09 : ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ-มีนบุรี
25-03-2560 14:40
0.39 23.31 -0.49 449262.02
FE10 : ประตูระบายน้ำคลองบึงขวาง
25-03-2560 14:40
0.25 3.12 -0.54 6293.22
FE11 : ประตูระบายน้ำลาดกระบัง
25-03-2560 14:40
6.14 72.48 -0.59 1387259.95
FE12 : สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่
25-03-2560 14:40
0.00 0.00 0.00 0.00
FE13 : สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ
25-03-2560 14:40
0.16 5.10 -0.14 99024.00
FE14 : สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
25-03-2560 14:40
-0.18 16.72 -0.53 7737.00
FE19 : สถานีพระโขนงใหม่
25-03-2560 14:40
0.00 0.00 0.00 0.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 2,163,803 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งธนบุรี
 
FW01 : ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา
25-03-2560 14:40
0.33 9.02 0.38 177477.00
FW02 : ประตูระบายน้ำคลองซอย
25-03-2560 14:40
0.00 0.00 0.29 0.00
FW03 : ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์
25-03-2560 14:40
0.00 0.00 0.33 0.00
FW04 : ประตูระบายน้ำคลองควาย
25-03-2560 14:40
0.00 0.00 0.00 0.00
FW05 : สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี
25-03-2560 14:40
0.00 0.00 0.00 0.00
FW06 : สถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ
25-03-2560 14:40
0.00 0.00 0.00 0.00
FW07 : สถานีคลองบางกอกน้อย
25-03-2560 14:40
-0.13 1760.93 5.46 528279.64
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 705,757 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำอื่นๆ
 
FC01 : สถานีพระราม 8(1)
25-03-2560 14:40
0.00 0.00 0.00 0.00
FC02 : สถานีพระราม 8(2)
25-03-2560 14:40
0.94 1953.96 13.08 586187.99
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 586,188 ลบ.ม.
หมายเหตุ :
: สถานะระบบปกติ
: สถานะระบบขัดข้อง
: สถานการณ์น้ำปกติ
: สถานการณ์น้ำเฝ้าระวัง
: สถานการณ์น้ำวิกฤติ
ลิขสิทธิ์ © 2012 กองสารสนเทศสำนักการระบายน้ำ : Department of Drainage And Sewerage
ที่มา : กองสารสนเทศระบายน้ำ