กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งกรุงเทพฯ
 
FE01 : ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.95 0.00
FE02 : ประตูระบายน้ำคลองลำหม้อแตก
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.88 0.00
FE03 : ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนทร์
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 1.00 0.00
FE04 : ประตูระบายน้ำคลองสี่ตะวันตก
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.00 0.00
FE05 : ประตูระบายน้ำคลองสามตะวันตก
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.76 0.00
FE06 : ประตูระบายน้ำคลองสองตะวันตก
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.00 0.00
FE07 : ประตูระบายน้ำคลองสามวา
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.31 0.00
FE08 : ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.27 0.00
FE09 : ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ-มีนบุรี
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.34 20091.00
FE10 : ประตูระบายน้ำคลองบึงขวาง
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.29 0.00
FE11 : ประตูระบายน้ำลาดกระบัง
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.30 13761.00
FE12 : สถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.00 0.00
FE13 : สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ
25-05-2560 17:25
0.78 22.39 -0.35 650343.00
FE14 : สถานีสูบน้ำคลองสามเสน
25-05-2560 17:25
0.47 19.35 -1.61 768000.00
FE19 : สถานีพระโขนงใหม่
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.00 0.00
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 1,452,195 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำของฝั่งธนบุรี
 
FW01 : ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.91 19761.00
FW02 : ประตูระบายน้ำคลองซอย
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.81 0.00
FW03 : ประตูระบายน้ำคลองขุนศรีบุรีรักษ์
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.88 0.00
FW04 : ประตูระบายน้ำคลองควาย
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.00 0.00
FW05 : สถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.00 0.00
FW06 : สถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.00 0.00
FW07 : สถานีคลองบางกอกน้อย
25-05-2560 17:25
-0.13 1760.93 5.46 528279.64
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 548,041 ลบ.ม.
กลุ่มสถานีการระบายน้ำอื่นๆ
 
FC01 : สถานีพระราม 8(1)
25-05-2560 17:25
0.00 0.00 0.00 0.00
FC02 : สถานีพระราม 8(2)
25-05-2560 17:25
1.07 2356.85 13.62 707054.96
ปริมาณน้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม. 707,055 ลบ.ม.
หมายเหตุ :
: สถานะระบบปกติ
: สถานะระบบขัดข้อง
: สถานการณ์น้ำปกติ
: สถานการณ์น้ำเฝ้าระวัง
: สถานการณ์น้ำวิกฤติ
ลิขสิทธิ์ © 2012 กองสารสนเทศสำนักการระบายน้ำ : Department of Drainage And Sewerage
ที่มา : กองสารสนเทศระบายน้ำ