: สถานการณ์น้ำปกติ
: สถานการณ์น้ำเฝ้าระวัง
: สถานการณ์น้ำวิกฤติ
: สถานะระบบปกติ
: สถานะระบบขัดข้อง
 • ▼ ระดับตลิ่งซ้าย

 • 0.88  เมตร(รทก.)
 • ▼ ระดับตลิ่งขวา

 • 0.76  เมตร(รทก.)
 • ระดับน้ำ 0.34 เมตร(รทก.)
   สถานะระบบปกติ
  ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 25 พ.ค. 2560 เวลา 16:50 น.
  ความเร็วกระแสน้ำ
  เมตร/วินาที
  พื้นที่หน้าตัด
  ตารางเมตร
  ปริมาณน้ำ
  ลูกบาศก์เมตร
  ทิศทางการไหลของน้ำ
  0.00 120.00 20091.00 น้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม
  ประเภท อัตราการไหล
  ลูกบาศก์เมตร/วินาที
  ระดับน้ำ
  เมตร(รทก.)
  ล่าสุด 0.00 0.34
  สูงสุด 33.52
  (25 พ.ค. 2560 เวลา 15:05 น.)
  0.35
  (25 พ.ค. 2560 เวลา 10:40 น.)
  ค่าเฉลี่ย 0.75 0.35
  หมายเหตุ : ค่าสูงสุดและ ค่าเฉลี่ย เริ่มคำนวณจากเวลา 7 โมงเช้าของทุกวัน
  เลือกดูข้อมูลกราฟ :

  ลิขสิทธิ์ © 2012 กองสารสนเทศสำนักการระบายน้ำ : Department of Drainage And Sewerage
  ที่มา : กองสารสนเทศระบายน้ำ