: สถานการณ์น้ำปกติ
: สถานการณ์น้ำเฝ้าระวัง
: สถานการณ์น้ำวิกฤติ
: สถานะระบบปกติ
: สถานะระบบขัดข้อง
 • ▼ ระดับตลิ่งซ้าย

 • 3.60  เมตร(รทก.)
 • ▼ ระดับตลิ่งขวา

 • 3.30  เมตร(รทก.)
 • ระดับน้ำ -0.52 เมตร(รทก.)
   สถานะระบบปกติ
  ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 26 เม.ย. 2560 เวลา 21:45 น.
  ความเร็วกระแสน้ำ
  เมตร/วินาที
  พื้นที่หน้าตัด
  ตารางเมตร
  ปริมาณน้ำ
  ลูกบาศก์เมตร
  ทิศทางการไหลของน้ำ
  0.00 19.25 0.00 น้ำไหลเข้าพื้นที่ กทม
  ประเภท อัตราการไหล
  ลูกบาศก์เมตร/วินาที
  ระดับน้ำ
  เมตร(รทก.)
  ล่าสุด 0.00 -0.52
  สูงสุด 0.00
  (26 เม.ย. 2560 เวลา 21:45 น.)
  -0.52
  (26 เม.ย. 2560 เวลา 21:45 น.)
  ค่าเฉลี่ย 0.00 -0.47
  หมายเหตุ : ค่าสูงสุดและ ค่าเฉลี่ย เริ่มคำนวณจากเวลา 7 โมงเช้าของทุกวัน
  เลือกดูข้อมูลกราฟ :

  ลิขสิทธิ์ © 2012 กองสารสนเทศสำนักการระบายน้ำ : Department of Drainage And Sewerage
  ที่มา : กองสารสนเทศระบายน้ำ