: สถานการณ์น้ำปกติ
: สถานการณ์น้ำเฝ้าระวัง
: สถานการณ์น้ำวิกฤติ
: สถานะระบบปกติ
: สถานะระบบขัดข้อง
 • ▼ ระดับตลิ่งซ้าย

 • -  เมตร(รทก.)
 • ▼ ระดับตลิ่งขวา

 • -  เมตร(รทก.)
 • ระดับน้ำ 13.62 เมตร(รทก.)
   สถานะระบบปกติ
  ข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 28 ก.ค. 2560 เวลา 7:50 น.
  ความเร็วกระแสน้ำ
  เมตร/วินาที
  พื้นที่หน้าตัด
  ตารางเมตร
  ปริมาณน้ำ
  ลูกบาศก์เมตร
  ทิศทางการไหลของน้ำ
  0.87 2197.00 571058.97 น้ำไหลออกพื้นที่ กทม
  ประเภท อัตราการไหล
  ลูกบาศก์เมตร/วินาที
  ระดับน้ำ
  เมตร(รทก.)
  ล่าสุด 1903.53 13.62
  สูงสุด 1903.53
  (28 ก.ค. 2560 เวลา 7:50 น.)
  13.62
  (28 ก.ค. 2560 เวลา 7:50 น.)
  ค่าเฉลี่ย 1869.54 13.58
  หมายเหตุ : ค่าสูงสุดและ ค่าเฉลี่ย เริ่มคำนวณจากเวลา 7 โมงเช้าของทุกวัน
  เลือกดูข้อมูลกราฟ :

  ลิขสิทธิ์ © 2012 กองสารสนเทศสำนักการระบายน้ำ : Department of Drainage And Sewerage
  ที่มา : กองสารสนเทศระบายน้ำ