สถานี Radar หนองจอก

    [ 06.30 น.พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝน / อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28.6 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 84% 20 Jun 2019 ]...
Skip Navigation Links