จุดติดตั้งสถานีวัดปริมาณน้ำฝน
ปริมาณฝนสะสม
ปริมาณฝนสะสม
ตารางข้อมูลปริมาณฝนล่าสุด
รหัสสถานี เขต สถานี วัน-เวลา สถานะ ฝน 5 นาที ฝน 15 นาที ฝน 30 นาที ฝน 1 ชม. ฝน 3 ชม. ฝน 6 ชม. ฝน 12 ชม. ฝน 24 ชม. ดูข้อมูล
RF.KHT.02 คลองเตย ส.พระราม 4 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.KHT.03 คลองเตย ส.พระโขนง 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.KHT.04 คลองเตย ส.คลองเตย 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 29.0 30.0
RF.KHT.05 คลองเตย จุดวัดสวนเบญจสิริ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 6.5 6.5 7.5
RF.KTY.01 คลองเตย เขตคลองเตย 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 5.5
RF.KHS.02 คลองสาน ส.บางไส้ไก่ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.KSN.01 คลองสาน เขตคลองสาน 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.KSW.01 คลองสามวา เขตคลองสามวา 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0
RF.KSW.02 คลองสามวา ปตร.ค.สามวา 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0
RF.KSW.03 คลองสามวา จุดวัด ค.เก้า-วัดศรีสุขฯ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.KNY.02 คันนายาว จุดวัด ค.ลำชะล่า 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0
RF.CTC.01 จตุจักร สำนักงานเขตจตุจักร 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0
RF.CTC.02 จตุจักร ส.รัชดา-วิภาวดี 25/09/2560 15:50 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 3.5
RF.CHT.02 จอมทอง จุดวัด ค.สนามชัย-ค.บางขุนเทียน 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.CHT.03 จอมทอง ส.คลองสี่บาท 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.CTG.01 จอมทอง เขตจอมทอง 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 7.0
RF.DMG.01 ดอนเมือง เขตดอนเมือง 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
RF.DIN.02 ดินแดง ศูนย์ฯ (ดินแดง) 25/09/2560 02:00 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
RF.DST.01 ดุสิต เขตดุสิต 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.DUS.02 ดุสิต ส.คลองสามเสน 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.TLC.01 ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
RF.TLC.02 ตลิ่งชัน ปตร.คลองบัว-ทางรถไฟ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.TLC.03 ตลิ่งชัน ส.คลองชักพระ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.TWW.01 ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.TWW.02 ทวีวัฒนา ปตร.คลองทวีวัฒนา 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
RF.TWW.03 ทวีวัฒนา ปตร.คลองขุนศรีฯ-ค.มหาสวัสดิ์ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.TWW.04 ทวีวัฒนา จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.บางเชือกหนัง 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0
RF.THK.02 ทุ่งครุ ปตร.ค.รางจาก-ถ.ประชาอุทิศ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0
RF.TKU.01 ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 9.5
RF.TBR.01 ธนบุรี เขตธนบุรี 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.TBR.02 ธนบุรี ส.สำเหร่-แม่น้ำ 24/09/2560 08:05 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 25.5
RF.TBR.03 ธนบุรี ส.ดาวคะนอง 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.BGK.02 บางกอกน้อย ส.คลองมอญ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0
RF.BKN.01 บางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.BKY.01 บางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.BKY.02 บางกอกใหญ่ ส.บางกอกใหญ่ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BKP.02 บางกะปิ จุดวัด ค.แสนแสบ-เขตบางกะปิ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
RF.BKT.01 บางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BKT.02 บางขุนเทียน ส.คลองเลนเปน 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BKT.03 บางขุนเทียน ส.คลองระหาญ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BKT.04 บางขุนเทียน ส.คลองราชมนตรี 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BKT.05 บางขุนเทียน ส.คลองสนามชัย 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BKA.01 บางเขน เขตบางเขน 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
RF.BKN.02 บางเขน จุดวัดคลองบางบัว 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 15.0
RF.BKL.01 บางคอแหลม เขตบางคอแหลม 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BKL.02 บางคอแหลม ส.วัดไทร 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.BKE.01 บางแค เขตบางแค 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BKE.02 บางแค จุดวัด ค.ภาษีฯ-ราชมนตรี 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BKE.03 บางแค ส.คลองบางจาก 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.BSE.02 บางซื่อ ส.บางเขนใหม่ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
RF.BSE.03 บางซื่อ ส.บางซื่อ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0
RF.BSU.01 บางซื่อ เขตบางซื่อ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
RF.BAN.01 บางนา เขตบางนา 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0
RF.BAN.02 บางนา ส.บางนา 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.BAN.03 บางนา จุดวัด ค.บางนา-ถ.ศรีนครินทร์ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.BBN.01 บางบอน เขตบางบอน 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BBN.02 บางบอน จุดวัด ค.บางบอน-ค.สะแกงาม 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BPD.01 บางพลัด เขตบางพลัด 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.BAR.02 บางรัก ส.กรุงเกษม 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5
RF.BRK.01 บางรัก เขตบางรัก 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.BKM.01 บึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 14.5
RF.PTW.01 ปทุมวัน เขตปทุมวัน 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0
RF.PTW.02 ปทุมวัน ปตร.คลองอรชร 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.PRW.02 ประเวศ ปตร.วัดกระทุ่มฯ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
RF.PRW.03 ประเวศ จุดวัดบึงหนองบอน 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
RF.PWT.01 ประเวศ เขตประเวศ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.5
RF.PPS.01 ป้อมปราบฯ เขตป้อมปราบฯ 25/09/2560 16:45 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 9.0
RF.PYT.01 พญาไท เขตพญาไท 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0
RF.PKN.01 พระโขนง เขตพระโขนง 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5
RF.PKN.02 พระโขนง ส.คลองเจ็ก 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 19.0 19.0 19.5
RF.PKN.03 พระโขนง ส.บางอ้อ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.PKN.04 พระโขนง ส.บางจาก 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0 5.0
RF.PKD.01 พระนคร ปากคลองตลาด 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.PNK.01 พระนคร เขตพระนคร 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
RF.PNK.02 พระนคร ส.น้ำเทเวศร์ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.5
RF.PSC.01 ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 25/09/2560 16:55 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.PSC.02 ภาษีเจริญ ศูนย์ฯ (ฝั่งธนบุรี) 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.PSC.03 ภาษีเจริญ จุดวัด ค.บางเชือกหนัง-ราชมนตรี 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0
RF.PSC.04 ภาษีเจริญ ส.ภาษีเจริญ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.PSC.05 ภาษีเจริญ จุดวัด ค.บางกอกใหญ่-ค.มอญ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.MBR.01 มีนบุรี เขตมีนบุรี 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 33.5
RF.MBR.02 มีนบุรี ปตร.ประชาร่วมใจ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.5
RF.MBR.03 มีนบุรี ปตร.บึงขวาง 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0
RF.MBR.04 มีนบุรี จุดวัด ค.แสนแสบ-วัดทรัพย์ฯ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 7.5
RF.MBR.05 มีนบุรี จุดวัด ค.บึงใหญ่-วัดทองสัมฤทธิ์ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0
RF.YNW.01 ยานนาวา เขตยานนาวา 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.YNW.02 ยานนาวา ส.ช่องนนทรี 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.YNW.03 ยานนาวา ปตร.คลองด่าน 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.RCW.02 ราชเทวี จุดวัด ค.สามเสน-อนุสาวรีย์ฯ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.RTW.01 ราชเทวี เขตราชเทวี 25/09/2560 16:45 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 2.0
RF.RTW.03 ราชเทวี จุดวัดบึงมักกะสัน 25/09/2560 16:45 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.RBN.01 ราษฏร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.RBN.02 ราษฏร์บูรณะ ส.แจงร้อน 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.LKB.01 ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.LKB.02 ลาดกระบัง ปตร.ลาดกระบัง 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
RF.LKB.03 ลาดกระบัง จุดวัด ค.ประเวศฯ-เขตลาดกระบัง 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
RF.LKB.04 ลาดกระบัง จุดวัด ค.ประเวศฯ-ถ.ร่วมพัฒนา 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0
RF.LPW.01 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0
RF.WTL.01 วังทองหลาง เขตวังทองหลาง 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.WTL.02 วังทองหลาง ปตร.คลองลาดพร้าว 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
RF.WTL.03 วังทองหลาง ส.เจ้าคุณสิงห์ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 4.5
RF.VDN.02 วัฒนา ส.แสนแสบ-คลองตัน 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
RF.WTN.01 วัฒนา เขตวัฒนา 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
RF.SLG.01 สวนหลวง เขตสวนหลวง 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
RF.SNL.02 สวนหลวง จุดวัด ค.ประเวศฯ-วัดขจรศิริ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.SPS.01 สะพานสูง เขตสะพานสูง 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.5
RF.SPS.02 สะพานสูง ปตร.แสนแสบ-บางชัน 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.5 13.0
RF.SPW.01 สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5
RF.STN.01 สาทร เขตสาทร 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.STN.02 สาทร ส.สาทร 25/09/2560 12:00 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
RF.CTC.03 สายไหม จุดวัด ถ.เทศบาลสงเคราะห์ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
RF.SAM.02 สายไหม ปตร.คลองสองสายใต้ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.SAM.03 สายไหม ปตร.พระยาสุเรนทร์ 25/09/2560 12:40 ขัดข้อง 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.SMI.01 สายไหม เขตสายไหม 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 5.0
RF.SMI.04 สายไหม จุดวัด ซ.แอนเน็กซ์ 25/09/2560 16:45 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.NCK.02 หนองแขม จุดวัด ค.ทวีฯ-ค.ภาษีฯ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.NCK.03 หนองแขม จุดวัด ค.ภาษีฯ-ค.บางน้ำจืด 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.NKM.01 หนองแขม เขตหนองแขม 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.NCH.02 หนองจอก ปตร.แสนแสบ-ถ.สังฆสันติสุข 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0
RF.NCH.03 หนองจอก จุดวัด ค.สิบสอง-ถ.ประชาสำราญ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
RF.NCH.04 หนองจอก ปตร.ค.สิบสาม 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5
RF.NCH.05 หนองจอก ปตร.ค.หลวงแพ่ง 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 5.5
RF.NCH.06 หนองจอก จุดวัด ค.ลำผักชี-รร.ลำผักชี 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0
RF.NCK.01 หนองจอก เขตหนองจอก 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0
RF.LSI.01 หลักสี่ เขตหลักสี่ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5
RF.LSI.02 หลักสี่ ส.คลองตาอูฐ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5
RF.LSI.03 หลักสี่ จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.5
RF.HKW.01 ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
RF.HKW.02 ห้วยขวาง ส.สามเสน-แสนแสบ 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
RF.SPK.01 อำเภอเมืองสมุทรปราการ ส.สำโรง 25/09/2560 16:50 ปกติ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RF.BAP.02 บางพลัด ส.บางยี่ขัน 01/01/2560 00:00 ขัดข้อง - - - - - - - -