จุดติดตั้งสถานีตรวจวัดอัตราการไหล
เขต
ขัดข้อง สถานี
ขัดข้องชั่วคราว สถานี
อัตราการไหลปกติ สถานี
สถานีทั้งหมด สถานี
ปิดระบบเนื่องจากมีการก่อสร้างเขื่อน สถานี
สถานีที่กำลังปรับปรุง สถานี
ข้อมูลอัตราการไหล
รหัส คลอง สถานี วัน-เวลา สถานะ อัตราการไหล(ลบ.ม./ วินาที) ความเร็วกระแสน้ำ(ม./ วินาที) พื้นที่หน้าตัด(ตร.ม.) ระดับน้ำ(ม.รทก.) ดูข้อมูล
FW.SSB.02 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนบางกะปิ 08/12/2565 05:15 ปกติ 21.60 0.00 0.00 0.10
FW.PWT.01 คลองประเวศบุรีรมย์ คลองประเวศฯ-วัดขจรฯ 08/12/2565 05:15 ปกติ 19.06 0.33 68.64 -0.51
FW.RMT.01 คลองพระยาราชมนตรี คลองราชมนตรี 08/12/2565 05:10 ปกติ 10.21 0.39 27.37 -0.38
FW.KPM.02 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-ประชาชื่น 4 08/12/2565 05:15 ปกติ 8.50 0.16 53.43 -0.22
FW.TWW.01 คลองทวีวัฒนา คลองทวีวัฒนา 08/12/2565 05:15 ปกติ 7.96 0.28 72.41 0.48
FW.KPM.01 คลองเปรมประชากร คลองเปรมฯ-วัดเทวฯ 08/12/2565 05:15 ปกติ 6.19 0.11 57.85 0.01
FW.BSU.01 คลองบางซื่อ คลองบางซื่อ 08/12/2565 05:15 ปกติ 5.40 0.17 49.40 -0.16
FW.BBU.01 คลองบางบัว คลองบางบัว 08/12/2565 05:15 ปกติ 5.06 0.14 35.36 0.04
FW.LPW.01 คลองลาดพร้าว ปตร.คลองลาดพร้าว 08/12/2565 05:15 ปกติ 4.97 0.25 20.22 0.26
FW.K2W.01 คลองสองตะวันตก คลองสองตะวันตก 08/12/2565 05:15 ปกติ 0.00 0.00 14.42 0.32
FW.K3W.01 คลองสามตะวันตก คลองสามตะวันตก 08/12/2565 05:15 ปกติ 0.00 0.00 37.01 0.67
FW.K4W.01 คลองสี่ตะวันตก คลองสี่ตะวันตก 08/12/2565 05:15 ปกติ 0.00 0.00 17.57 0.36
FW.KNG.01 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง 08/12/2565 05:15 ปกติ 0.00 0.00 20.00 -0.09
FW.KSW.01 คลองสามวา คลองสามวา 08/12/2565 05:15 ปกติ 0.00 0.00 26.68 -0.06
FW.SSN.01 คลองสามเสน คลองสามเสน 08/12/2565 05:15 ปกติ 0.00 0.00 33.78 -0.52
FW.KKY.01 คลองควาย คลองควาย 08/12/2565 05:10 ปกติ 0.00 0.00 35.40 0.60
FW.KSO.01 คลองซอย คลองซอย 08/12/2565 05:10 ปกติ 0.00 0.00 6.00 0.53
FW.SBR.01 คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองขุนศรีฯ 08/12/2565 05:10 ปกติ 0.00 0.00 2.17 0.64
FW.PNJ.01 คลองขุนราชพินิจใจ คลองขุนราชพินิจใจ 08/12/2565 05:10 ปกติ 0.00 0.00 72.20 0.92
FW.BKA.02 คลองบางเขนใหม่ คลองบางเขนใหม่ 08/12/2565 05:10 ปกติ 0.00 0.00 34.18 0.23
FW.BKG.01 คลองบึงขวาง คลองบึงขวาง 08/12/2565 05:15 ปกติ 0.00 0.00 24.41 -0.13
FW.LMT.01 คลองลำหม้อแตก คลองลำหม้อแตก 08/12/2565 05:15 ปกติ 0.00 0.00 13.73 0.68
FW.SSB.03 คลองแสนแสบ-มีนบุรี คลองแสนแสบ-มีนบุรี 08/12/2565 05:15 ปกติ 0.00 0.00 103.00 -0.14
FW.LKB.01 คลองประเวศบุรีรมย์ ปตร.ลาดกระบัง 08/12/2565 05:15 ปกติ 0.00 0.00 23.04 -0.22
FW.PSR.01 คลองพระยาสุเรนทร์ คลองพระยาสุเรนทร์ 08/12/2565 05:15 ปกติ 0.00 0.00 45.39 1.02
FW.SST.01 คลองสองสายใต้ คลองสองสายใต้ 08/12/2565 05:15 ปกติ 0.00 0.00 42.39 0.39
FW.SSM.01 คลองสิบสาม ปตร.คลองสิบสาม 08/12/2565 05:15 ปกติ 0.00 0.00 82.93 0.94
FW.SSB.01 คลองแสนแสบ คลองแสนแสบ ตอนคลองตัน 08/12/2565 05:15 ปกติ -6.96 -0.19 36.08 -0.57
FW.PKG.01 แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8 08/12/2565 05:15 ปกติ -570.20 -0.21 2728.22 0.97